istanbul escort bayan

porno izle

porno indir

buca escort
Vekil Öğretmenlik Başvuru Dilekçesi

Vekil Öğretmenlik Başvuru Dilekçesi

Kırık link bildir Yorum Yaz
Download indir
kez indirildi

Puanlama

Vekil Öğretmenlik Başvuru Dilekçesi

Vekil öğretmenlik başvuru nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ihtiyacı projeksiyonu dışında gelişen birtakım durumlarda eksiklerini gidermek ve eğitimin aksamaması için bazı önlemler alabiliyor ve vekil öğretmen alımı, ücretli öğretmen alımı gibi çözümlere başvurabiliyor. Bu tür çözümler hem Milli Eğitim Bakanlığını ekonomik olarak rahatlatırken hem de eğitim sorunlarını giderebiliyor. Öğretmen adayları bu tür kadro dışı geçici atamalara tepki gösteriyor. Çünkü bu geçici alımlarda vekil öğretmen normal öğretmen maaşının üçte ikisini alırken, ücretli öğretmenlikte bu durum üçte birini bile bulmadığı gibi sigortalar bile yarım yatırılabiliyor.

Vekil Öğretmenlik Nedir?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 86. maddesi çerçevesinde vekil öğretmen istihdamı yapılabilmektedir. Buna göre, 86. madde de boş ilkokul öğretmenliği kadrolarına (yaz tatili hariç) açıktan vekil atanabileceği hüküm altına alınmıştır. Böyle kadro dışı geçici süreyle görevlendirilen personele vekil öğretmen denir.

Nasıl başvuru yapılır?

İl ve ilçe teşkilatlarında okullarda öğretmen açığı bulunan alanlar ilan edilir. Vekil veya ücretli öğretmenliğe başvuru yapmayı düşünen adaylar açığın bulunduğu il veya ilçedeki milli eğitim şubelerine yazılı olarak başvuru yapmak durumundadırlar. İl veya ilçe milli eğitim müdürlükleri maliyenin kendilerine tanıdıkları bütçe sınırları çerçevesinde vekil öğretmen atar.

ÖRNEK DİLEKÇELERİndirmek için tıklayınız

 Ayrıntılı bilgi tıklayınız

Vekil öğretmenlik başvuru

“Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları:

Madde 86 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK/12; değiştirilerek kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.)

Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.

Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.

Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, köy ve kasaba imamlığına ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile, açıktan vekil atanabilir. (1),(2)

Aynı kurumdan birinci fıkrada sayılan ayrılmalar dolayısıyla atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.’

+1 Ver!
kez indirildi
Etiketler: , , ,
Alanya Escort rus escort bayan escort escort bayan rus escort escort porno indir porno izle escort bayan escort bursa porno izle izmir escort istanbul escort

porno izle trk porno trkçe porno