Ahim başvuru formu indir

Ahim başvuru formu indir

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuru Formu

Avrupa insan hakları mahkemesine nasıl başvurulur, başvuru dilekçesi formu süresi evraklarını yukarıdaki linkte tıklayarak indirebilirsiniz.

Başvuru Formu hakkında Başvuru formu resmi ve hukuki bir belge olup hak ve yükümlülüklerinizi etkileyebilecek niteliktedir. Başvuru formunuzu, başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamaları dikkate alarak doldurunuz. Durumunuzu ilgilendiren tüm bölümleri doldurunuz ve başvurunuzla ilgili belgeleri başvuru formuna ekleyiniz. Hatırlatma: Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmadığı takdirde kabul edilmeyecektir (Mahkeme İçtüzüğü Madde 47). Özellikle, İçtüzüğün 47. maddesinin 2. paragrafı a) bendine göre, 47. maddenin 1. paragrafı d), e) ve f) bentlerinde başvurucudan istenen bilgilerin (maddi olaylara dair açıklama, iddia edilen Sözleşme ihlalleri, başvurucunun kabul edilebilirlik kriterlerini yerine getirdiğini gösteren açıklamalar) Mahkeme’nin başvurunun niteliğini ve kapsamını başka bir belgeyi incelemeksizin belirlemesine yetecek düzeyde olması gerekmektedir.

Ahim başvuru formu indir.

Yedek subay olmak istiyorum

Yedek subay olmak istiyorum

Yedek subay olmak istiyorum.

Yedek subay başvuru dilekçesini yukarıdaki indir butonuna tıklayarak indirebilirsiniz. 

 

YEDEK SUBAY ADAY ADAYI İŞLEMLERİ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

Aşağıda belirttiğim kimlik ve adres bilgilerinin doğruluğunu beyan ederim. (x) ile işaretlediğim veya beyan ettiğim ilgili işlemlerin yapılmasını arz ederim.

 

1. YOKLAMA İŞLEMLERİ:
(…….) ……/…../………tarihinde üniversite/fakülteden mezun oldum. Yoklamamı yaptırmak istiyorum.
(…….) ……/……/……..tarihinde üniversite/fakülteden mezun oldum. Yoklamamı yaptırarak 5713 sayılı Kanun gereği sevk tehir hakkımı kullanmak istiyorum.
(…….) …………………nedeniyle,…………………….yedek subay celbinde erken askere gitmek istiyorum.
(…….) Daha önce yoklamamı yaptırdım. 5713 sayılı Kanun gereği sevk tehir hakkımı kullanmak istiyorum.
                                                                                                                                                                                                                                            TARİH/İMZA:     …………………………………….
2.  BAKAYA İŞLEMLERİ:
(…….) Yedek subay aday adayı bakayasıyım, ifade vermek istiyorum. 

 

TARİH/İMZA:  ………………………………..

3.  HASTANEYE SEVK İŞLEMLERİ:
(…….) ………………………yedek subay celbinde sevke tabiyim.Rahatsızlığımdan dolayı hastaneye sevkimi istiyorumTARİH/İMZA:  …………………………………
4. SMK/HAVA DEĞİŞİMİ MÜRACAATI İLE İLGİLİ İŞLEMLER:
(…….) Hava değişimi iaşe bedelini almak istiyorum.
(…….) SMK’lı/Rahatsız olduğum için asker hastanesine sevkimi istiyorum.
(…….) Hava değişimim bittiğinden birliğime sevkimi istiyorum.
(…….) Hava değişimim sonunda eksik hizmetim kaldığından şubede tamamlamak istiyorum.
TARİH/İMZA:     ……………………………………..
5. OĞLU/EŞİ ASKERDE OLAN AİLENİN BELGE/SAĞLIK FİŞİ İŞLEMLERİ:
(…….) Oğlumun /Eşimin asker olduğuna dair belge almak istiyorum.
(…….) Oğlum/Eşim asker olduğundan sağlık fişi çıkartmak istiyorum.
TARİH/İMZA:     …………………………………….
6. ASKERLİK BORÇLANMA İŞLEMLERİ:
(…….) Askerlik borçlanması için askerlik sürelerini belirten belge istiyorum 
                                                                                                                                                                                                                                            TARİH/İMZA:     …………………………………….
7. TALEP EDİLEN DİĞER KONULARI, İSTEKLERİNİZİ AŞAĞIYA YAZINIZ
                                                                                          TARİH/İMZA:  ………………………………..

Yedek subay başvurusu için gerekli belgeler

NÜFUS CÜZDANINDA BULUNAN KİMLİK BİLGİLERİ:
TC.KİMLİK NU.             :…………………………….. ANNE/BABA ADI                      : ……………………………
ADI VE SOYADI           :………….           ……….. DOĞUM TARİHİ/YERİ: ……………………………
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE       :…………………………………………
İKAMETGAH/ADRES BİLGİLERİ:
EV ADRESİ      : ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
İŞ ADRESİ       : ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
EV TEL.NU.      : ……….-……………………… İŞ TEL. NU.      : ……….-…………………………..
GSM (CEP) NU.: ……….-……………………… E-MAİL ADRES            :

 

 Yedek subay başvurusu için gerekli belgeler 

 

YEDEK SUBAY ADAY ADAYI İŞLEMLERİ İÇİN DİLEKÇE DOLDURMA TALİMATI

 

Askerlik şubelerinde talep edilen işlemlerin yanına (x) işareti konularak yaptırılır.

 

 

 1. Üniversite/fakülte mezunu olanlardan yoklama ile ilgili işlem yaptırmak isteyenler tarafından doldurulur.

 

 1. Herhangi bir celpten bakaya kalıp, bununla ilgili işlem yaptırmak isteyenler tarafından doldurulur.

 

 1. Herhangi bir rahatsızlığını beyan eden ve hastaneye sevk edilmek isteyenler tarafından doldurulur.

 

 1. Hava değişimi ile ilgili işlem yaptırmak isteyenler tarafından doldurulur.

 

 1. Oğlu/Eşi asker olanlardan işlem yaptırmak isteyenler tarafından doldurulur.

 

 1. Askerlik borçlanması için askerlik sürelerini belirten belge almak isteyenler tarafından doldurulur.

 

 1. Madde altındaki boşluktan yararlanmak suretiyle, yukarıdaki maddelerde belirtilmeyen diğer istekler için doldurulur.

 

 1. Kimlik bilgileri nüfus cüzdanı üzerinden eksiksiz olarak doldurulur.

 

 1. Güncel iletişim bilgileri doldurulur.

 

 1. Sadece soldaki boşluğa çarpı (x) konularak işaretlenen maddelerin altındaki tarih ve imza hanesi doldurulur.

Erken Sevk İşlemleri

Sevk edileceği celp döneminden önce mazeretleri sebebiyle askere alınmak isteyen yedek subay aday adaylarının askere sevklerinin yapılabilmesine imkân tanımak maksadıyla yükümlülerin erken sevk dilekçeleri kabul edilmekte olup, bu istekleri kontenjan dahilinde değerlendirilmeye alınmaktadır.

Sevk İşlemleri

Yedek subay aday adayları, sınıflandırma işlemleri için askerlik şubelerince test ve mülakat merkezlerine sevk edilmeden önce; hangi tarihlerde sevk evraklarını almak için askerlik şubelerine başvuracakları ve sevklerinden önce dolduracakları statü belirleme formlarının ilgili bölümlerini nasıl dolduracakları konusunda bilgilendirilmektedirler.

Sevk Tehir İşlemleri

Sevk tehir işlemleri, bakanlıklar ve üniversitelerin tekliflerine göre; staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora yapan yükümlüler, aktif spor hayatı devam eden sporcular ve hizmetinin özelliği nedeniyle kamu kurumlarınca ihtiyaç duyulan personelin askere sevklerinin ve sevk tehiri sebebi ortadan kalkanların sevk tehirlerinin iptal edilmesi işlemleridir.

Yedek subay olmak istiyorum

Terhis ve Yedeklik Dönemi

Hizmet süresini tamamlayan yedek subaylar birlik ve kurumlarınca terhis edilirler. Terhis edilen yedek subaylar seferberlik işlemleri bakımından;

· Bir ay içerisinde, nüfusa kayıtlı oldukları askerlik şubesine müracaat ederek, terhis kayıtlarını yaptırmak,

· Yedeklik yoklamalarını ise; her yıl 01 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında ve bizzat veya ilgili formu nüfusa kayıtlı olduğu askerlik şubesine göndermek suretiyle yaptırmak zorundadırlar.

Terhis kaydı ve yoklamasını yaptırmayanlar, her yıl değişen çeşitli para cezalarına çarptırılırlar.

Yedek Subay Aday Adaylığı

1. Yurt içinde dört yıl veya daha fazla süreli fakülte, akademi, yüksek okul ve enstitüleri bitirenler,
2. Yurt dışında yüksek öğrenim kurumlarını bitiren ve bu öğrenimlerinin en az dört yıllık yüksek öğrenime eşdeğer olduğuna dair lisans denkliği YÖK Başkanlığınca onananlar,
3. Yapılacak sağlık muayenesinde “Sağlam veya Askerliğe Elverişlidir” kararı verilenler,
4. Türk Silahlı Kuvvetlerinde subaylıktan çıkarılmayı gerektirecek şekilde bir mahkûmiyeti olmayanların,

yedek subay aday adayı olarak askerlik kararları alınır.  Yedek subay olmak istiyorum.

Erbaş veya er olarak askerlik görevini yapmakta iken, yukarıda 1 ve 2 fıkralarında bahsedilen okulları bitirenler istekleri halinde, geçici terhis edilerek yedek subay aday adayı statüsüne geçirilirler.

Yedek Subay Olma Hakkının Kaybedilmesi

Sivil hayatta, yedek subay öğrenciliği veya yedek subaylıkları esnasında işlenen birtakım suçlar nedeni ile yedek subaylık hakları kaybedilmektedir.

Yoklama ve Bakayalık İşlemleri

Yedek subay başvurusu için gerekli belgeler
Yedek Subay Aday Adaylarının Askerlik Kararı Nasıl Alınır?

Yurt içinden dört yıl ve daha fazla süreli fakülte akademi, yüksekokul ve enstitüleri bitirenler ile yurt dışı yüksek öğrenim kurumlarını bitirip dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim gördüklerine dair YÖK Başkanlığınca denkliği onananların, iki ay içerisinde aşağıda yazılı belgelerle yerli veya ikametlerine en yakın askerlik şubesine müracaat ederek askerlik kararını aldırmaları gereklidir.  Yedek subay olmak istiyorum

1. Dilekçe, (As. Ş. Bşk.´na hitaben)
2. Diploma veya mezuniyet (Çıkış) belgesi aslı ve üç adet fotokopisi,
3. Nüfus cüzdan aslı ve iki adet fotokopisi,
4. 8 Adet vesikalık fotoğraf

Yurt Dışından Askerlik kararını yurt dışından aldıracak olanların aşağıdaki belgelerle birlikte T.C. Elçilik veya Konsolosluklarına müracaat etmeleri gereklidir.

1. Dilekçe,
2. Diploma veya mezuniyet (Çıkış) belgesi aslı ve üç adet fotokopisi,
3. Nüfus cüzdan aslı ve iki adet fotokopisi,
4. 8 Adet vesikalık fotoğraf Yedek subay olmak istiyorum

Yoklama Kaçağı

Yedek subay olma hakkını veren en az dört yıl süreli fakülte, akademi ve yüksek okulları bitirenlerden, birlikte işleme tabî oldukları doğumların son yoklama bitim tarihi olan 31 Ekim tarihine kadar yurt içinde askerlik şubelerine veya yurt dışında T.C. Konsolosluklarına başvurarak sağlık muayenelerini yaptırmayanlar yoklama kaçağı suçunu işlemiş olurlar.

Bakaya

Grup numarası itibarıyla veya sevk tehiri süresi sona erdiğinden sevke tâbi olanlardan, kanunî bir mazereti olmaksızın çağrıldıkları celpte sevke katılmayanlara bakaya denir. Bu suçları işleyenlerin cezai muayedelerinin neler olduğu açıklanmıştır.

Anayasa Mahkemesine Başvuru Dilekçesi

Anayasa Mahkemesine Başvuru Dilekçesi

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru dilekçesi, başvuru formunu aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

BİREYSEL BAŞVURU
Kamu gücü tarafından anayasada belirtilen temel hak ve özgürlükleri ihlâl edilen bireylerin gidebilecekleri ikincil derecede bir yargı yolunu ifade eden bireysel başvuru 7.5.2010 tarih ve 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile hayata geçmiştir. Bu anayasal reform ile bireysel başvuru bağlamında Anayasa’nın 148. ve 149. maddeleri ile Geçici 18. maddesinde değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca bu değişikliklere paralel olarak bireysel başvuruyu daha da somut kılmak amacıyla 30.3.2011 tarih ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun kabul edilmiştir.

Anayasa Mahkemesine Başvuru Dilekçesi;

Anayasa Mahmekemesine Nasıl Başvurabilirim diyorsanız ;

 66 Soruda Anayasa Mahkemesine Başvurabilirmiyim

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kılavuzu

Anayasa mahkemesine bireysel başvuru dilekçesi örneği anayasa mahkemesine bireysel başvuru dilekçesi nereye verilir, tüketici mahkemesine başvuru dilekçesi, anayasa mahkemesine bireysel başvuru süresi, anayasa mahkemesine bireysel başvuru harcı, anayasa mahkemesine bireysel başvuru nasıl yapılır, anayasa mahkemesine bireysel başvuru şartları, anayasa mahkemesine bireysel başvuru formu indir

Koruyucu aile başvurusu

Koruyucu aile başvurusu

Koruyucu Aile hizmeti, başvuru ve istenilen belgeler

Koruyucu aile hizmeti için gerekli belgelerin neler olduğu, nasıl başvurulabileceği, hangi şartların gerektiği aşağıdaki başvuru formunda bulunmaktadır.

Koruyucu Aile hizmeti, başvuru ve istenilen belgeler

KORUYUCU AİLE

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Türkiye’nin en köklü Kurumlarından birisi olarak; ekonomik, sosyal ve psikolojik yönlerden desteğe, korunma ve bakıma gereksinimi olan başta çocuklarımız olmak üzere tüm yurttaşlarımıza hizmet vermektedir. Sınırlı olanaklar çerçevesinde azami bir gayret ve özveri ile sürdürülen tüm çalışmalarının temel amacı; bu özel ihtiyaç gruplarına en iyi şekilde hizmet sunulmasıdır.
Biliyoruz ki; sağlıklı bir toplum ve mutlu yarınlar için sahip olduğumuz en değerli varlıklarımızdır çocuklar… Ve inanıyoruz ki; en az toprak erozyonu kadar önemli olan insan erozyonunun önüne geçmek ancak ve ancak toplumsal bir paylaşımla mümkün olabilecektir. Bu nedenle Kurumumuz kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocuklar alanında öncelikle hizmet vermeye çalışmaktadır.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu; bu düşünceden yola çıkarak sınırlı olanakları çerçevesinde yıllardır vermekte olduğu bu hizmeti sizlerin katkılarıyla güçlendirmeyi ve korunmaya muhtaç durumdaki çocuklarımızı toplumsal bir bütünleşme, toplumsal bir paylaşım ile kucaklamayı hedeflemektedir.
Ülkemizdeki ilk koruyucu aile uygulaması 1949 yılında yapılmıştır. Hizmetin geniş olarak uygulanmasına ise 1952 yılında başlanılmıştır.

KORUYUCU AİLE HİZMETİ; çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakılamayan çocukların, kısa veya uzun süreli olarak bakımlarını üstlenen aile ya da kişilerin yanında, devlet denetiminde yetiştirilmeleri olarak tanımlanmakta ve bu hizmeti veren aile ya da kişilere KORUYUCU AİLE denilmektedir.
02 Eylül 1990 tarihli Çocuk Hakları Sözleşmesinde; çocuğun öncelikle ailesi yanında, bu mümkün olmadığı taktirde ise uygun bir aile ortamı içinde yaşamını sürdürmesi ve gelişmesi hakkına özel bir yer verilmektedir. Ülkemizin de imzalamış olduğu bu sözleşme ile Koruyucu Aile Hizmeti daha da önem kazanmaktadır.
Çocuk Hakları Sözleşmesi ile vurgulanan Koruyucu Aile Hizmeti’nin dayanağı Türk Medeni Kanunu’nun 347.maddesi ile 24.05.1983 tarih ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nun 22. ve 23. maddeleridir. Koruyucu Aile Hizmeti bu maddeleri temel alarak hazırlanan 14.10.1993 tarih ve 21728 sayılı Koruyucu Aile Yönetmeliği ile Yönetmeliğin bazı maddelerini değiştiren 30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmeliğe uygun olarak yürütülmektedir.

NİÇİN KORUYUCU AİLE ?
Çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, güven sağlayacak, sosyal ve maddi gereksinimlerini karışlayabilecek sıcak bir aile ortamına ihtiyaçları vardır. Kuşkusuz anne-babalar da çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek için çaba harcarlar. Ancak yaşam her zaman düşünülenler gibi olmayabilir. Bazı aileler zihinsel, bedensel ya da psikolojik sorunları veya ekonomik yetersizlikleri, boşanma, ölüm, hükümlülük gibi sosyal sorunları nedeniyle bütünlüklerini devam ettiremez ve çocuklarının gereksinimlerini karşılayamaz hale gelmektedirler.
Böyle durumlarda çocuklara yardım etmenin en iyi yolu öz ailesinin koşulları iyileşinceye kadar başka bir ailenin yanında bakımlarının sağlanması amacıyla Koruyucu Aile hizmetinden yararlandırılmasıdır.
Koruyucu aile bakımının, çocuğa sağladığı aile ortamı çocuğun psiko-sosyal gelişiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Kurum bakımının çocuk üzerindeki etkilerine yönelik yapılan araştırmalar incelendiğinde de bu bakım türünün sadece pahalı olmadığı, çocuğun gelişimini bazı yönlerden eksik tamamlamasına da yol açtığı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle tüm dünya da korunmaya muhtaç çocuklar için en çok tercih edilen bakım şekli Koruyucu Aile bakımıdır.
Koruyucu aile hizmetinde amaç, çocuk için karmaşık ve sorunlu olan bir dönemde özenli davranılarak çocuğun bu dönemi örselenmeden geçirmesini ve normal hayatını devam ettirmesini sağlamaktır.
Koruyucu aile çocuklara, öz ailesi, okulu ve çevresiyle ilişkilerini devam ettirmelerini sağlayarak yardımcı olur. Böylece koruyucu aileler sadece çocuğa yardım etmekle kalmayıp, desteğe gereksinimi olan güç durumdaki aileye de yardım etmiş olmaktadırlar.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bir elinden tuttuğu ve tutmaya devam edeceği çocukların öteki elinin koruyucu aileler ve toplum tarafından tutulmasını istemektedir. İster koruyucu aile olarak, ister koruyucu aile hizmetini tanıtarak, ister koruyucu ailelere özel indirimler, destekler, teşvikler sağlayarak daha çok çocuğun koruyucu aileler yanında yetişmesine ortam yaratılması olanaklıdır.
Bu çok anlamlı ve toplumsal geleceğimiz açısından hayati değere sahip alanda Devlet olarak her türlü olanağı sağlamaya çalıştığımız korunmaya muhtaç çocuklarımızın aile sıcaklığını yeterince yaşayabilmeleri için Koruyucu Aile Hizmetinin toplumun gereksinimleri doğrultusunda geliştirilerek yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Yılda ortalama 100 çocuk  Koruyucu Aileler yanına yerleştirilmektedir.
Koruyucu aile yanına yerleştirilebilen, korunan, tehlikeli ortamlardan uzak tutulan her çocuk sorumluluğu paylaşan herkesin sevinci, başarısı olacaktır.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu olarak sizleri Koruyucu Aile Hizmetini desteklemeye davet ediyoruz. Sizlerin de destekleriyle çocuklarımız için büyük ve anlamlı bir adım atacağımıza inanıyoruz.

KORUYUCU AİLEDE HANGİ ÇOCUKLARA BAKILIR ?
Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuklar; öz ailesi bulunan, öz ailesince bir süre için bakılamayan, çeşitli nedenlerle evlat edindirilme şansını tümüyle yitirmiş olan, kız ya da erkek, sağlıklı ya da özürlü tek ya da kardeş olup, durumunun koruyucu aile yanına yerleştirilmeye uygun olduğu sosyal çalışmacı tarafından belirlenmiş çocuklardır.
Bu yasal çerçevede, haklarında korunma kararı alınmış çocukların koruyucu aileler yanına yerleştirilmeleri için öz ailelerinden muvafakat alınması zorunluluğu yoktur. Bu çocuklar ailelerinden izin alınmaksızın uygun kuruluşlara ya da koruyucu aileler yanına yerleştirilebilmektedir.

KORUYUCU AİLE YANINA KAÇ ÇOCUK YERLEŞTİRİLEBİLİR ?
Koruyucu aile yanına en fazla 3 çocuk, aynı anda yerleştirilebilir. Ancak, buna karar verilirken özellikle çocuklarla bire bir ilişki kurulma konusu irdelenir.
İl Müdürlükleri ile yanına çocuk yerleştirilen koruyucu aile arasında, Kurumun ve koruyucu ailenin yükümlülüklerini içeren bir sözleşme imzalanır. Sözleşmenin Valilikçe onayından sonra çocuk bir tutanakla aileye teslim edilir.

KİŞİ YA DA AİLELERİN KORUYUCU AİLE OLMASINA NASIL KARAR VERİLİR?
– Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olup,
– Türkiye’de sürekli ikamet eden,
-En az ilkokul mezunu,
– 25-50 yaş aralığında bulunan,
– Çocuğa kanunen bakmakla yükümlü öz anne- baba ya da vasi dışındaki herkes  koruyucu aile olmak üzere İl Müdürlüklerine başvurulabilmektedir. Eşlerin birlikte başvurmaları gerekmektedir.
Özellikle çocuğun yakın çevresinde olan akrabalar, komşular ya da aile dostları tercih edilmektedir.
Akrabaların koruyucu aile olmak istemesi halinde yapılacak sosyal inceleme sonucuna göre yaş ve eğitim koşulları değerlendirilmektedir.
Koruyucu aile olmak isteyen kişi bekar ise yerleştirilecek çocuğa diğer ebeveynin yoksunluğunu hissettirmeyecek akraba ilişkilerine sahip olması konusu değerlendirilmektedir.
Başvuru sırasında ilgili Sosyal Çalışmacı tarafından Koruyucu Aile Hizmetinin esasları, işleyişi ve aileye yerleştirilecek çocukların özellikleri hakkında bilgi verilmektedir.
Üçüncü aşamada, verilen bilgiler ışığında koruyucu aile olmaya kesin karar verilirse, Sosyal Çalışmacı tarafından evde, işyerinde, başvuran ailenin çocuklarıyla vb. bir dizi görüşmeler yapılmaktadır. Bu görüşmelerde amaç ailenin ve çevresinin yerleştirilecek çocuğa her açıdan uygun olup olmadığının belirlenmesidir. Bu bağlamda, koruyucu aile başvurusu kabul edilenler hakkında çevre ve ekonomik koşulları, yaşları, kişilik özellikleri, evlilik ve sosyal ilişkiler, çocuk yetiştirme konusunda tutum ve davranışları, diğer aile üyelerinin bu konudaki düşünceleri ve çocuk ile koruyucu aile ilişkileri açısından önem taşıyan benzeri hususlar dikkate alınarak yapılan görüşmelerden elde edilen bilgilere ilişkin sosyal inceleme raporu hazırlanmaktadır.

KORUYUCU AİLE ADAYLARININ HAZIRLAMASI GEREKEN BELGELER

 • Fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı örneği                          
 • Evliler için evlenme cüzdanı örneği
 • Öğrenim durumunu gösterir belge
 • İkametgah belgesi
 • İş ve gelir durumunu gösteren onaylı belge
 • Adli sicil raporu
 • Koruyucu aile olacak kişilerin çocuğun bakımını, psiko-sosyal gelişimini ve eğitimini  etkileyecek ya da çocuğa zarar verecek düzeyde fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı  ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösterir rapor. Sosyal Çalışmacı gerekli gördüğü hallerde kişinin sağlığına, süreğen hastalığına veya bağımlılığına ilişkin ayrıntılı rapor da isteyebilir.

Kişilerin evli olması halinde her iki eş için de aynı belgeler istenir.
Aile ile birlikte yaşayan kişiler varsa, adli sicil raporu ve ruhsal rahatsızlığı ile bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair rapor bu kişilerden de istenir.

KORUYUCU AİLELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

 • Yanına yerleştirilen çocuğun öncelikle fiziksel ve psiko-sosyal gelişiminin sağlıklı olabilmesi için gerekli koşulları sağlamak,
 • Çocuğun yeteneklerinin ve becerisinin elverdiği ölçüde öncelikle eğitim ve öğretimi ya da iyi bir meslek sahibi edindirilmesi için gerekli çabayı göstermek,
 • Çocuğun varsa öz ailesi ve akrabaları ile uygun görülen şekil ve zamanda görüşmesini sağlamak,
 • Koruyucu aileye ve yerleştirilen çocuklara ilişkin olarak mesleki çalışmaları yürüten sosyal çalışmacıya gerekli koşulları hazırlamak,
 • Adres ve ikametgah değişikliklerini bu değişiklik gerçekleşmeden önce İl Müdürlüğü’ne bildirmek,
 • Görev veya tatil amacı ile çocukla birlikte yurt dışına gidilmek istenmesi durumunda,  çocuğun veli ya da vasisinin izni gerektiğinden, yasal işlemlerin tamamlanmasına yetecek süre göz önüne alınarak, en kısa sürede durumu İl Müdürlüğüne bildirmek,  

Koruyucu ailelerin yükümlülükleridir.

İZLEME
Koruyucu aile ve yanına yerleştirilen çocuk, görevli sosyal çalışmacı tarafından vakanın özelliklerine göre belirlenen aralıklarla, düzenli olarak izlenmektedir. Ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik gerekli mesleki çalışmalar yapılmaktadır.

KORUYUCU AİLELERE VE YERLEŞTİRİLEN ÇOCUĞA SAĞLANAN OLANAKLAR

 • Koruyucu ailelere baktıkları her çocuk için,çocukların bakım, eğitim ve yetiştirilme harcamaları için aylık ücret ödenir.
 •  Özürlü çocuklar için yapılacak ödemeler iki katına kadar arttırılır.
 • Her öğretim yılı başında bir defaya mahsus olmak üzere eğitim masrafları karşılığı olarak bakım ücreti üç kat arttırılarak ödenir.
 • Şubat ve Ağustos aylarında çocukların yıllık giyim masrafları karşılığı olarak bakım ücreti iki kat arttırılarak ödenir.
 • Koruyucu Ailenin yanında bakılan çocuklar hastalandıklarında koruyucu ailesi tarafından hiçbir sevke tabi olmadan doğrudan sağlık karneleri ile devlet-üniversite hastanesi, sağlık ocağı, hükümet tabipliklerine, ayaktan veya gerekiyorsa yatarak muayene, tedavi için götürülebilmektedir. Bu durumlarda muayene ve tedavi bedeli Kurumumuz tarafından karşılanmaktadır.

Yine koruyucu aile yanındaki çocuklar koruyucu ailenin çalıştığı kurumun bağlı olduğu sağlık kuruluşu ya da anlaşması doktoruna da götürülebilmektedir. Ancak, bu durumda muayene ve tedavi bedeli Kurumumuz tarafından karşılanamamaktadır.
Çocuklara verilen, Genel Müdürlükçe hazırlanıp bastırılan fotoğraflı seri numaralı sağlık karneleri her yıl İl Müdürlüklerince vizelenmektedir.

 • Koruyucu ailedeki özürlü çocuklar ile okula giden çocukların okul servis aracı ücreti ödenir. Servis bulunmaması halinde gidiş ‘ gelişlerdeki ulaştırma giderleri karşılığı otobüs bilet ücretleri ödenir.
 • Okula giden veya bu yaştaki çocuklara her ay harçlık ödenir.
 • Tam gün öğrenim görüp de yemeklerini evde yeme olanağı bulamayan çocuklara, öğrenim süresince harçlıkları iki kat artırılarak ödenir.
 • Koruyucu aile yanındaki çocukların meslek edinme kurs bedelleri ile eğitim ve öğretimlerine ilişkin etüt, kurs, yaz okulu, harç, sınav ve kayıt ücretleri ödenir.
 •  Başka illere öğrenim amacı ile gitmesi gereken çocukların ulaştırma giderleri ödenir.
 • Koruyucu aileler ve korudukları çocuklar için gerektiğinde üniversitelerin ilgili bölümlerindeki uzman kişilerden psikolojik ve psikiyatrik danışmanlık hizmeti sağlanır.

Gönüllü statüdeki koruyucu aileler yanındaki çocuklar için de talepte bulunduğu takdirde aylık bakım ücreti dışındaki diğer ödemeler yapılmaktadır.
Koruyucu ailelere ödenen ücret ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru aylık göstergesinin (9500) memur maaş katsayısıyla  (Ocak ve Temmuz aylarında değişmektedir.) çarpımıyla elde edilen rakamın sırasıyla %45’i, %50’si, %55’i ve %60’ı alınarak belirlenmektedir. 2009 yılında ücretli koruyucu aile yanındaki çocuklar için ödenen aylık aşağıdaki gibidir. (Özürlü çocuklar için iki katına kadar arttırılmaktadır.) Harçlıklar ise kuruluş bakımındaki çocuklar için yapılan hesaplama ile belirlenmektedir (Çocuk Yuvaları Yönetmeliği Md. 46 ve Yetiştirme Yurtları Yönetmeliği Md.48 ). Memur maaş katsayısı, sırasıyla  600 (İlköğretim 1-4. sınıfı), 900 (İlköğretim 5-8. sınıfı), 1200 (Lise ve dengi okul) ve 2000 (Yüksek öğrenime devam eden) gösterge rakamı   ile çarpılarak bulunan miktar kadar ödeme yapılmaktadır;


KATSAYI : 0,055920
EK GÖSTERGE   : 9500 
0,055920 X 9500 =  531,24 YTL

Yaş-Okul
Durumu
  % Aylık Bakım Ücreti Gösterge Aylık Harçlık Aylık Toplam
0-6 Yaş
Okul öncesi
45 239,05 239,05
7-12 Yaş
İlköğretim (1-5)
50 265,62 600 33,55 299,17
13-15 Yaş
İlköğretim(6-8)
55 292,18 900 50,31 342,49
16-18 Yaş
Lise ve dengi
55 1200 67,09 359,27
19+
Yükseköğrenim
60 318,74 2000 111,82 430,56

KORUYUCU AİLE BAKIMININ SONA ERDİRİLME NEDENLERİ

 • Koruyucu ailenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
 • Çocukla koruyucu aile arasındaki uyumsuzluğun yapılan mesleki çalışmalara rağmen giderilememesi,
 • Koruyucu ailenin çocuğa istenilen şekilde bakmadığının belirlenmesi,
 • Koruyucu aileye yerleştirilme nedeninin ortadan kalkması,
 • Koruyucu ailenin herhangi bir nedenle koruyucu aile olmaktan vazgeçmesi

durumlarında görevli sosyal çalışmacının hazırlayacağı sosyal inceleme raporu ile ailenin koruyucu aile sözleşmesi iptal edilerek çocuk aileden geri alınmaktadır.

KORUYUCU AİLE STATÜSÜNÜN İPTALİ
Koruyucu aile statüsünün devam etmesinin sakıncalı olduğu saptanan;
– Çocuğun ihmal ve istismar edildiğinin, kötü muameleye maruz kaldığının belirlenmesi,
– Sosyal ilişkiler açısından toplumun norm ve değerlerine aykırı düşen davranışlarının gözlenmesi,
– Fizik ve ruh sağlığının, çocuğun bakımını etkileyecek derecede bozulmuş olması,
– Çocuğun toplum içinde alacağı konumu olumsuz etkileyecek her hangi bir suçtan ve yüz kızartıcı suçtan ceza alması,
– Periyodik izlemeler ve çocuğun öz ailesi ve yakınlarıyla iletişimini sürdürmesi konularında kolaylık sağlanmaması,
– Mesleki danışmanlık hizmeti ve yönlendirmelere uygun davranılmaması
durumlarında koruyucu aileyi izleyen sosyal çalışmacının hazırlayacağı sosyal inceleme raporu Koruyucu Aile Komisyonuna iletilir. Bu durumda Koruyucu Aile Statüsü tümüyle iptal edilmektedir. Komisyonca koruyucu aile statüsü iptal edilen aileye bir daha çocuk verilmemektedir.

KORUYUCU AİLEDEN GERİ ALINAN ÇOCUK
Koruyucu aileden geri alınan çocuk;
-Öncelikle öz ailesi yanına,
-Bunun mümkün veya uygun olmaması durumunda başka bir koruyucu aile yanına yerleştirilmektedir.
-Uygun koruyucu aile bulunamaması halinde çocuk, yaş durumu dikkate alınarak bir kuruluşta bakım altına alınmaktadır.
Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Hizmetlerinin odağı, çocuğun aile yanında yetişmesi olduğundan, her ikisinde de ailelerin seçim kriterleri temelde aynıdır. Ancak aile, evlat edinme yolu ile hukuksal bir süreci tamamlayarak velayet hakkını alırken, koruyucu aile sisteminde aile, çocuğun bakım, yetişme ve eğitim sorumluluğunu Devlet ile paylaşmaktadır, çocuğun velayeti biyolojik ailesinde kalmaktadır. Ailelerin hangi kapsamda yer alacaklarına kesin karar vermeleri gerekmektedir. Çünkü, evlat edindirilebilecek çocukların koruyucu aile yanına yerleştirilmeleri mümkün değildir. Koruyucu aile başvuruları ne yazık ki bu hizmetten yararlanabilecek çocuk sayısından çok daha azdır.

Koruyucu aile başvurusu nedir ücretleri yönetmeliği şartları olanlar olma ve evlat edinmenin yasal yolları nasıl olunur 2015 talepte bulunma olmak istiyorum.

Ekonomik destek yardımı dilekçe örneği

Sosyal ve Ekonomik destek yardımı dilekçe örneği

Aile ve Sosyal Politikalar ile ilgili Başvuru Kılavuzunu yukarıdaki linkten indirebilirsiniz. Yardım Dilekçesi Örneği.

Sosyal ve Ekonomik Destekler

YASAL DAYANAK                                                                                                                                                        

 Temel gereksinimlerini karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük düzeyde dahil sürdürmekte güçlük çeken kişi ve ailelere 28.09.1986 tarihinde yürürlüğe giren, 29.12.1993, 10.04.1997, 31.03.2005, 01.07.2006 ve 31.07.2009, 15.04.2011, 24.04.2011 tarihlerinde bazı maddeleri değiştirilen “(Mülga)SHÇEK. Sosyal ve Ekonomik Destek Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde sosyal ve ekonomik destek hizmetleri yürütülmektedir.

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK; Yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken kişilere ve ailelere kaynakların yeterliliği ölçüsünde yapılan ayni ve nakdi destekleri kapsamaktadır.

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEKTEN KİMLER YARARLANABİLİR;

 • Korunma kararlı kuruluşta bakılan çocuklardan ailesi yanında bakılabilecek olanlar,
 • Hakkında korunma kararı alınma talebiyle başvuruda bulunulup, korunma kararı alınmaksızın ekonomik destek ile ailesi yanında bakılabilecek durumda olan çocuklar,
 • Korunma kararı olup da yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle Yetiştirme Yurtlarından ayrılan çocuklar,
 • Ekonomik yoksunluk içinde bulunan 60 yaşını doldurmuş ve 65 yaşını doldurmaması nedeniyle 2022 sayılı yasadan yararlanamayan yaşlılar,
 • Korunma kararı olmamakla birlikte eğitimine devam edemeyecek durumda olan ilk ve orta öğretim öğrencileri,
 • Doğal afetler nedeniyle ekonomik yoksunluk içine düşmüş olan aileler veya yakınlarını kaybederek kimsesiz ve korunmasız kalmış kişiler,
 • Olağanüstü bir felaket, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayatı tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan kişiler,

Sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinde, kişinin yaşadığı bölgenin sosyo ekonomik özellikleri göz önünde bulundurulur. Bu çerçevede kişinin asgari yaşam seviyesine ulaşması amacıyla sorununu çözümleyebileceği süreler içinde ( 1 yıl ve daha uzun süreli) veya geçici nitelikte ve değişen miktarda destek sağlanır

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK SAĞLAMADA ÖNCELİKLER

Genel Müdürlüğün sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinde, korunmaya muhtaç çocukların, ailelerinin yanında yaşamlarını sürdürmeleri temel hedef olup; bu hizmetlerden öncelikle bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılan korunmaya muhtaç çocuklar yararlandırılır. Bu fıkranın diğer bentlerinde sayılanlardan, bütçe ödeneklerinin yeterliliği ölçüsünde yıl içinde hangilerine öncelik verileceğine, Genel Müdürlükçe karar verilir ve illere duyurulur.

Genel Müdürlüğün sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinden öncelikli yararlanabilecek kişiler şunlardır:

Koruma kararlı, kuruluşta bakılmakta iken, sosyal ve ekonomik yönden desteklenerek ailesi veya yakınları yanında bakımları sağlanan çocuklar,

Ailenin ekonomik yoksunluğu nedeniyle koruma kararı talep edilen, sosyal ve ekonomik yönden desteklendiği için korunma kararı alınmadan ailesi veya yakınları tarafından bakılan çocuklar,

Yaş sınırlarını tamamlayarak yurtlardan ayrılan, bir iş ve meslek sahibi olamayan gençler,

Ekonomik yoksunluk içinde bulunan 60 yaşını doldurmuş ve 65 yaşını doldurmaması nedeniyle 2022 sayılı yasadan yararlanamayan yaşlılara öncelik verilmektedir.

NASIL YARARLANILIR?

Bir dilekçe ile İl ve İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine başvurulur. Sosyal çalışmacı müracaatçı ile bir ön görüşme yapar. Durumunun sosyal ve ekonomik destek ile desteklenmesi uygun olduğu kanısına varıldığı takdirde müracaatçı için bir dosya açılır. Müracaatçı hakkında sosyal inceleme yapılır. Sosyal inceleme sonucunda sosyal ve ekonomik destek verilmesine karar verilen kişiler için sosyal ve ekonomik destek işlemleri başlatılır.

HİZMETTEN YARARLANACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER

 • T.C. Kimlik Numarası beyanı,
 • Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi,

İl ve İlçe müdürlükleri, muhtaç kişilerle ilgili başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK ÇEŞİTLERİ

 • Geçici ayni-nakdi destekler,
 • 1 yıl süreli nakdi destekler,
 • Uzun süreli nakdi destekler,

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK VERMEYE YETKİLİ MAKAMLAR

 • Vali ve Kaymakam
 • İl ve İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü

TANIMLAR

Ayni Sosyal Destek: Yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, tıbbi araç-gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araçları gibi sosyal inceleme raporuyla müracaatının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımıdır.

Nakdi Sosyal Destek: Sosyal inceleme raporu sonucunda müracaatçının ihtiyacına göre verilecek para yardımıdır.

Sosyal ve Ekonomik Destek Yönetmeliği Çerçevesinde Verilecek Destek Miktarı:

En yüksek devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarının

Okul Öncesi Çocuk %50 Aylık 306,19 TL.
İlköğretime Devam Eden Çocuk %75 Aylık 459,28 TL.
Orta Öğretime Devam Eden Çocuk %80 Aylık 489,90 TL.
Yüksek Öğretime Devam Eden Çocuk %90 Aylık 551,13TL.
Yetişkinler için %40’dır. Aylık 244 ,95 TL.

Devlet memuru aylığındaki değişmelere göre bu miktarda değişecektir.

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİNİN GENEL İLKELERİ;

Sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinde esas ilke, kişilerin kendi kendilerine yeterli duruma getirilmesidir.

Korunmaya muhtaç çocuğa, muhtaç özürlü ve yaşlıya öncelik tanınır,

Sosyal ve ekonomik destek talebinin fazla olması durumunda muhtaç olma derecesi, acil olma durumu, başvuru veya tespit sırası dikkate alınır,

Sosyal ve ekonomik desteklerin, sosyal güvenlik sisteminin boşluklarını dolduracak şekilde planlanıp geliştirilmesine özen gösterilir.

Ekonomik destek yardımı dilekçe örneği

Belediye Başkanı Seçimlerine Katılmak İçin Memuriyetten Çekilme Dilekçe Örneği

Belediye Başkanı Seçimlerine Katılmak İçin Memuriyetten Çekilme Dilekçe Örneği

Memurlar için belediye seçimlerine katılma başvuru dilekçe örneği aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Word programı ile düzenleyiniz.

dilekçe-örneği-indir

Belediye Başkanı Seçimlerine Katılmak İçin Memuriyetten Çekilme Dilekçe Örneği

Kira kontratı örneği indir

Kira kontratı örneği indir

Ev sahibiniz ile 2 nüsha olarak imzalamanız gereken kira kontratı örneğini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. 2 nüsha düzenlemeyi unutmayın.  araç kira kontrat örneği doldurulmuş kira kontrat örneği kira kontratı örneği 2015 kira kontratı örneği indir işyeri kira kontratı örneği konut kira kontratı örneği kira kontratı örneği excel kira kontratı doldurulmuş örneği indir 2015 Kira kontratı örneği indir.

Kira kontratı örneği indir

İster kiracı olsun,ister mülk sahibi taşınmaz kiralarken her iki tarafın da karşılaşacağı bazı sorunlar olabilir.Bu sorunları ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek için dikkat edilmesi gerekenlerden bazıları şöyle… Kira kontratı örneği indir
İki kişi arasındaki kira ilişkisini düzenleyen duruma kira sözleşmesi denir.
1.Kira,kiralayanın,bir şeyin kullanımını kiracının verdiği bir bedel karşılığında ve belli bir süre için kiracıya bırakılmasıdır.Buna göre bir kişi,bir hakkını ya da bir malın bedel karşılığında onu kiralayan kişiye kullanması için bırakmışsa,bu iki kişi arasında kira ilişkisi vardır.Bu ilişkiyi düzenleyen duruma kira sözleşmesi denir. Kira kontratı örneği indir.
Kira sözleşmesinin yazılı yapılması gereklidir.
2.Kira sözleşmesi yazılı ya da sözlü yapılabilir.Ancak kanıt hukuku yönünden yazılı biçim tercih edilmelidir. Taraflar sözleşmeyi kendi aralarında yapabilecekleri gibi,sözleşme imzalarına noterde onay alabilirler.
Kira bedelinin artış oranı sözleşmede belirtilmelidir. Kira kontratı örneği indir.
3.Kira sözleşmesi yapılırken;tarafların ad ve adresleri,kiralanan taşınmazın ne amaçla kullanılacağı,demirbaş ve ortak giderlerin ödemelerin kime ait olacağı,kira süresi,aylık ve yıllık kira bedeli,artış oranı ve ödeme yerine ilişkin maddeler yer almalıdır.
Sözleşmede belirtilmemiş kiracı mülkü 3. kişilere devredemez.
4.Kira sözleşmesinde,kiracının kira konusu yeri üçüncü kişiye devredemeyeceği kararlaştırılmışsa,kiracı bu yeri bir başkasına devredemez.Devralan üçüncü kişinin kira parasını yatırmış olması,kendisine kiracılık sıfatı kazandırmaz.
Bir ya da birkaç paydaşla kurulan kira sözleşmesi,diğer paydaşların onayları ile geçerlilik kazanabilir.
5.Müşterek mülkiyette taşınmazın kiraya verilmesine ilişkin sözleşmenin geçerli olabilmesi için,paydaş ya da paydaşların açık ya da üstü kapalı onayları ile geçerlilik kazanabilir.
Birer yıllık sözleşmelerin sonunda takip eden altı ay öncesinden bildirimde bulunmak sözleşmenin sonunun belirlenmesi gerekir. Kira kontratı örneği indir.
6.Belirli bir süre için yapılan kira sözleşmesinin,sürenin sonunda birer yıllık dönemlere dönüşeceği Borçlar Yasası’nın 287.maddesindeki kural gereğidir.Bu takdirde,birer yıllık sürelerin sonunu izleyen altı ay öncesinden bildirimde bulunmak,ihbar çekmek suretiyle sözleşmenin sonunun belirlenmesi gerekir.
Kapıcı ücreti,ortak elektrik,ya da yakıt giderlerinin kiracıya ait olduğu sözleşmede belirtilmelidir. Kira kontratı örneği indir.
7.Kira sözleşmesinde ortak giderlerin kiracıya ait olduğu yazılıysa,kiracının kişisel hizmetine ayrılanlar kiracıya aittir.Anayapıya ait giderleri ise ev sahibi öder. kira kontratı dolu örneği
Tapu kütüğüne yazdırılmamış kira sözleşmesi,taraflar arasında ayni değil kişisel bir ilişki doğurur. kira kontratı dolu örneği
8.Kiracı ve kiralayan anlaşarak yapmış oldukları kira sözleşmesini tapuya yazdırabilirler.Tapu kütüğüne yazılan kira sözleşmesi kiracı için aynı hak gücünde bir hak sağlar.Bu nedenle kiracı,kira süresi boyunca sözleşmeden kaynaklanan hakkını hem üçüncü kişilere,hemde bu yeri satın alan yeni malike karşı ileri sürülebilir.Tapu kütüğüne yazdırılmamış kira sözleşmesi,taraflar arasında aynı değil kişisel bir ilişki ortaya çıkarır.
Aylık kira bedelleri herhangi bir yazılı belge ile kanıtlanmalıdır.
9.Aylık kira bedelleri makbuz,dekont,imza vs. gibi herhangi bir yazılı belge ile kanıtlanmalıdır.Herhangi bir yazılı belge ile kanıtlanamayan kira bedelleri ileride kiracıdan ya yeniden alınabilir ya da taşınmazı boşaltmasına neden olabilir.
Eğer kiralayan iflas ederse ve ödeme için güvence veremiyorsa,sözleşme iptal olabilir.
10.Eğer kiracı iflas ederse,Borçlar Kanunu’nun 261.maddesine göre birikmiş ve işleyecek kira bedelleri için,güvence veremezse,o zaman kiralayan sözleşmeyi bu nedenle sona erdirebilir.
Sözleşme sona ermeden gayrimenkulu boşaltmak gerektiğinde,karşılıklı anlaşmak iki tarafın da yararınadır.
11.Kira sözleşmesi sona ermeden önce taşınmazı boşaltmak gerekiyorsa,karşılıklı anlaşmak ve bunu bir yazıya dökmek iki tarafın da yararınadır.Aksi durumda,kiracı kira süresi sonuna kadar kira bedelini ödemesi gerekir.
Kiracı sözleşmeyi sona erdirecekse sözleşme sonundan en az 15 gün önce mal sahibine uyarı yazısı göndermelidir.
12.Kiracı sözleşmeyi sona erdirecekse,sözleşme sonundan en az 15 gün önce mal sahibinin eline geçecek biçimde uyarı yazısı göndermesi gerekir.Mal sahibi de yasada yazılı haklı boşaltma nedenleri varsa
sözleşmenin bitiminden başlayarak bir ay içinde dava açabilir ya da uyarı yazısı gönderebilir.
Kira bedeli yasal deyimle “götürelecek borçlar”dan olduğu için mal sahibi bulunup kira bedeli kendisine verilmelidir.
13.Kira bedeli mal sahibi bulunup kendisine verilmelidir.Taşınmaz sahibinin bu bedelini almaması durumunda,kiracı,Borçlar Kanunu’nun 90. maddesine dayanarak mal sahibine karşı Sulh Hukuk Yargıçlığı’ndan “ödeme yeri” belirlenmesini istemek ve aldırmak zorundadır.
Kira sözleşmesi süresince kiracı kirasını ödemekle birlikte konuta ve çevreye zarar veriyorsa,boşaltma davası açılabilir. Kira kontratı örneği indir. kira kontratı dolu örneği
14.Kira sözleşmesi süresi içinde kiracı kirasını ödüyor ancak,hem konuta hem de çevreye zarar veriyorsa,sözleşmeye aykırılıktan dolayı boşaltma davası açabilir.
Kira bedelinin belirlenmesi davaları miktar ne olursa olsun Sulh Hukuk Mahkemeleri’nde açılır.
15.Kira bedelinin belirlenmesi davaları,kira miktarı ne olursa olsun Sulh Hukuk Mahkemeleri’nde açılır.Kira belirleme davalarında uygulama,sözleşme tarihinden itibaren geçerlidir.Kiracının kira bedelinin indirilmesi konusunda açacağı dava da kira belirleme davası niteliğindedir.
Kira bedelinin ödenmemesi durumunda,mal sahibi icra işlemi yapmadan önce noterden uyarı yazısı da gönderebilir.
16.Bu işlemlerin herhangi birisinin yapılması durumunda,icradan gönderilen ihtarlı ödeme emrinin ya da ihtarnamenin kiracıya tebliğinden itibaren 30 gün içinde ödeme yapılmazsa tahliye davası açmaya hak kazanır.
Boşaltma davası açmak için sözleşmenin sona ermesini beklemek gerekir. kira kontratı dolu örneği

Kira kontratı örneği indir

17.Boşaltma davası açmak için sözleşmenin sona ermesini beklemek gerekir.Bir kira yılı içerisinde iki haklı uyarı yazısına dayanan boşaltma davaları ise kira sözleşmesinin sonunda ve bir aylık süre içinde açılması gerekir.
Kira sözleşmesinde meydana gelebilecek değişikliklerin kiracı tarafından yapılabilmesi için kiralayanın olur vermesi gerekir.
18.Kiralananda kira sözleşmesi içinde meydana gelen önemli değişikliklerin kiracı tarafından yapılabilmesi için;bu eksikliklerin kiracı tarafından yapılmasına kiralayan olur vermiş olmalıdır.
Kiralayan ya da malik sadece kendisinin,eşinin ve çocuklarının konut ya da işyeri gereksinimi için dava açabilir.
19.6570 sayılı kanunun 7/b ve maddelerine göre,kiralayan ya da kiralayan durumunda olmayan malik kendisinin,eşinin ve çocuklarının konut ya da işyeri gereksinimi dava konusu olabilir.
20.Kiracı daireyi tahliye ederken son ödediği faturalar saatlerin 10-15 gün önceki son ödemelerini göstermektedir.Halbuki kiracı 10-15 gün elektrik su doğalgaz kullanmış oluyor buda yeri yeni kiralayacak kişinin üzerine veya mal sahibine kalıyor dolayısıyla saatlerin son endeksine bakmak gerekiyor. kira kontratı dolu örneği

Hesap İşletim Ücreti İadesi

Hesap İşletim Ücreti İadesi

Bankaların hesap işletim ücreti iadeleri hakkında dilekçe örneğini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

hesap işletim ücreti iadesi için dilekçe
hesap işletim ücreti iadesi yargıtay kararı
hesap işletim ücreti iadesi garanti bankası
iş bankası hesap işletim ücreti iadesi
hesap işletim ücreti iadesi 2014
akbank hesap işletim ücreti iadesi
hesap işletim ücreti iadesi dilekçe örneği
ziraat bankası hesap işletim ücreti iadesi

dilekçe-örneği-indir

İndir Download

Telefon hırsızlığında çalındığında verilecek dilekçe örneği

Telefon hırsızlığında çalındığında verilecek dilekçe örneği

Telefonum çalındı ne yapmalıyım 2015, telefon hırsızlığında yapılacaklar

hırsızTelefonunuz çalındığında yapmanız gerekenler öncelikle bulunduğunuz bölgeye polis veya jandarmayı çağırarak olayla ilgili bir tutanak tanzim ettiriniz.

Daha sonra telefonunuzun faturası ve polis tarafından tutulan tutanakla Cumhuriyet Başsavcılığına Başvuruda bulunabilirsiniz. Bazı durumlarda polis veya jandarma görevlileri olay sonrası sizden telefonunuzun faturasını da teslm alarak başvuruyu kendileri gerçekleştirmektedirler. Hırsızlık bir kamu suçu olduğundan sizin şikayetçi olup olmamanızın önemi bulunmamaktadır.

Telefonum çalındı ne yapmalıyım

Eğer telefonunuzun faturalı ise ve içerisine başka bir sim kart takılmış ise, telefonunuz mutlaka bulunacaktır. Çalan kişi hakkında dava açılacaktır ve dava sonucunda çalan kişiye adli para cezası verilecek, size hiçbir şekilde herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Siz sadece telefonunuzun çalındığı ile kalacaksınız. Telefona vermiş olduğunuz bir iki binlira para, içerisinde uzun süredir çektiğiniz fotoğraflarınız, bütün rehberiniz, herşeyiniz yok olacak ve şunu da bilin hırsız kişi kendisine verilen o para cezasını da hiçbir şekilde ödemeyecek.

Telefonunuz çalındığında yapmanız gerekenler;

Cezaevi Ziyaret Dilekçe Örneği

Cezaevi Ziyaret Dilekçe Örneği

            Cezaevinde hükümlü veya tutukluyu ziyaret etmek amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçe örneğini aşağıdaki linkten indirebilir, bilgisayarınızda word formatında düzenleyebilirsiniz. Cezaevi hükümlü/tutuklu ziyaret dilekçesi örneği indir

dilekçe-örneği-indir

İndir Yükle

Boş Cv Sivi Sv Özgeçmiş Örneği İndir

Boş Cv Sivi Özgeçmiş Örneği İndir

Boş cv özgemiş örneğini yukarıda bulunan download indir butonuna tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Boş cv doldur, boş cv örneği word, cv örnekleri, boş cv formu, boş cv örneği indir, cv hazırlama, boş cv örneği doldur, özgeçmiş örneği, boş cv örneği doc İş başvurusunda kullanılan Boş Cv Sivi Sv Özgeçmiş Örneği İndir örneğini bilgisayarınıza indirerek kullanabilirsiniz. cv örnekleri boş cv  formu boş cv örneği doldur kariyer cv indir boş cv örneği indir boş cv indir word boş cv örneği türkçe doldur.

İş başvurusumu yapacaksınız, Boş cv doldurmak mı gerekiyor. Bunun için sizi diğer adaylardan öne geçirecek bir özgeçmiş’e ihtiyacınız var. Dikkat çeken bir özgeçmiş hazırlamanın lk kuralı unutmayın ki CV formatınız ve sayfa düzeninizdir. Etkileyici bir başlangıç yapmak için , aşağıdaki Özgeçmiş formatlarından kendinize uygun olanı seçin ve boşlukları doldurmaya başlayın. Özeçmiş formatında yer alan yönlendirmeleri takip edip, başvuracağınız şirket ve pozisyonun niteliğine göre derlemeniz yeterli olacaktır.

 • boş cv
 • boş cv örnekleri
 • cv formu
 • özgeçmiş formu
 • özgeçmis örneği indir
 • boş cv doldur