öğrenci belgesi

Öğrenci Kayıt Silme Dilekçesi Örneği

Öğrenciler bulundukları üniversiteden zaman zaman memnun kalmayıp değiştirmek isteyebiliyorlar. Bu durumda ise bir dilekçe hazırlayıp gerekli birimlere teslim etmeleri gerekmektedir. Aşağıdaki dilekçe örneğini kullanarak, kendinize bir dilekçe hazırlayabilirsiniz.

Öğrenci Kayıt Silme Dilekçesi


…../……/……

XXXX ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na

 

 

Üniversiteniz …………………………… Fakültesi/YO/MYO ……….……………………. Bölümü/Programı (I. Öğr / II. Öğr.) …………………………… numaralı …………………………………. isimli öğrencisiyim.

XXXX Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 39/41 (2010-2015 yılları arasında giriş yapan öğrenciler) uyarınca ……………………………….. nedeniyle kaydımın silinmesini arz ederim.

 

                                                                                                                                  İmza

Eki       : Öğrenci Kimlik Kartı (1 Adet)

 

Adres   :

 

Gsm     :

 

e-mail  :

 

İlişik Kesme Onayları

Birimler Birim Yetkilisinin

Adı Soyadı Ünvanı

İmza Tarih Açıklama
Bölüm Lab.

 

Kütüphane

 

Öğrenci İşleri

(Harç Borcu)

Genel Bilgi

(31/05/2015 tarih ve 29372 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan XXXX Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği)

Önemli

(Öğrencilerin talepleri, öğrencinin tabi olduğu yönetmeliğin ilgili maddesi kapsamında değerlendirilir.)

Kayıt silme ve ilişiğin kesilmesi
MADDE 39 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinir:
a) Üniversiteden çıkarma cezası alan öğrencilerin,
b) Bir başka üniversiteye yatay geçiş yoluyla giden öğrencilerin,
c) Hastalık nedeniyle iki yıl izin verilen; ancak bu süre sonunda sağlık raporu ile öğrenimine devam edemeyeceği anlaşılan öğrencilerin.
(2) Öğrenciler bir dilekçe ile öğrenci işlerine başvurarak kendi istekleri ile kayıtlarını sildirebilir. Bu durumda ödemiş oldukları harç ve ücretler iade edilmez.
(3) Kayıt silme işlemi ilgili yönetim kurulunun gerekçeli kararı alınarak, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.
(4) Herhangi bir nedenle kaydını sildiren öğrencilerin dosyalarındaki belgeleri ve mezun olarak Üniversiteden ayrılanların diplomalarını alabilmeleri için Üniversite tarafından tespit edilen ilişik kesme işlemlerini yapmaları zorunludur.

Bir önceki sayfamızda bulunan Öğretim Kurumu Değişikliği Bildirim Dilekçesi dilekçe örneğini de indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir