Öğrenci Kayıt Silme Dilekçesi Örneği

Öğrenciler bulundukları üniversiteden zaman zaman memnun kalmayıp değiştirmek isteyebiliyorlar. Bu durumda ise bir dilekçe hazırlayıp gerekli birimlere teslim etmeleri gerekmektedir. Aşağıdaki dilekçe örneğini kullanarak, kendinize bir dilekçe hazırlayabilirsiniz.

Öğrenci Kayıt Silme Dilekçesi


…../……/……

XXXX ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na

 

 

Üniversiteniz …………………………… Fakültesi/YO/MYO ……….……………………. Bölümü/Programı (I. Öğr / II. Öğr.) …………………………… numaralı …………………………………. isimli öğrencisiyim.

XXXX Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 39/41 (2010-2015 yılları arasında giriş yapan öğrenciler) uyarınca ……………………………….. nedeniyle kaydımın silinmesini arz ederim.

 

                                                                                                                                  İmza

Eki       : Öğrenci Kimlik Kartı (1 Adet)

 

Adres   :

 

Gsm     :

 

e-mail  :

 

İlişik Kesme Onayları

Birimler Birim Yetkilisinin

Adı Soyadı Ünvanı

İmza Tarih Açıklama
Bölüm Lab.

 

Kütüphane

 

Öğrenci İşleri

(Harç Borcu)

Genel Bilgi

(31/05/2015 tarih ve 29372 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan XXXX Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği)

Önemli

(Öğrencilerin talepleri, öğrencinin tabi olduğu yönetmeliğin ilgili maddesi kapsamında değerlendirilir.)

Kayıt silme ve ilişiğin kesilmesi
MADDE 39 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinir:
a) Üniversiteden çıkarma cezası alan öğrencilerin,
b) Bir başka üniversiteye yatay geçiş yoluyla giden öğrencilerin,
c) Hastalık nedeniyle iki yıl izin verilen; ancak bu süre sonunda sağlık raporu ile öğrenimine devam edemeyeceği anlaşılan öğrencilerin.
(2) Öğrenciler bir dilekçe ile öğrenci işlerine başvurarak kendi istekleri ile kayıtlarını sildirebilir. Bu durumda ödemiş oldukları harç ve ücretler iade edilmez.
(3) Kayıt silme işlemi ilgili yönetim kurulunun gerekçeli kararı alınarak, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.
(4) Herhangi bir nedenle kaydını sildiren öğrencilerin dosyalarındaki belgeleri ve mezun olarak Üniversiteden ayrılanların diplomalarını alabilmeleri için Üniversite tarafından tespit edilen ilişik kesme işlemlerini yapmaları zorunludur.

Öğretim Kurumu Değişikliği Bildirim Dilekçesi

Bir çok öğrenci öğretim kurumu değişikliği yapmayı düşünüyor. Bu arkadaşlarımız yurtlarda kaldıklarından dolayı, yurtlarını nasıl değiştireceklerini merak etmektedir. Yurtları da okulla birlikte değiştirebilmek için dilekçe hazırlamanız gerekiyor. Aşağıdaki dilekçeyi kendinize örnek alarak kullanabilirsiniz.

Öğretim Kurumu Değişikliği Bildirim Dilekçesi Örneği


GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

Kredi Dairesi Başkanlığına

ANKARA

 

Kurumunuzdan burs/kredi   almaktayım ………..Ünıversitesinden  …/…/… tarihinde ayrılarak…/…/…  tarihinde ……………Üniversitesine kayıt yaptırdım.

İlgili belgeler ekte sunulmuş olup, naklimin yeni okuluma yapılması hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

                                                  02/02/2019

                                                                                                      İmza

                                                                                           Ad Soyad

EKLER:
1-Eski okuldan  ayrıldığınız  tarih ve sınıfı gösterir belge

2-Eski okuldan başarılı bir şekilde ayrıldığınızı gösterir belge (burs için)

3-Yeni okuldan kayıt olduğunuz tarih ve sınıfı gösterir belge

 

TC Kimlik No     :……………

Öğretim Kurumu:…………….

E-Mail                 :………………….

Cep Tel No         :…………………

ADRES              :………………….

KYK Üniversite Değişikliği Dilekçesi (Kredi-Burs)

Okumakta olduğu bölümden, üniversiteden veya şehirden memnun olmayan öğrencilerin bir çoğu başka bir üniversiteye geçiş yapmaktadır. Okumakta olduğu bölümü, üniversiteyi ve şehri değiştirmek isteyen bir çok öğrenci bulunmaktadır. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki KYK üniversite değişikliği sonrasında, öğrenciye vermiş olduğu Kredi-Bursu vermeye devam etmektedir. Yani üniversite değişikliği yapacak olan öğrenciler, yapmış oldukları üniversite değişikliğini dilekçe ve KYK tarafından istenilen ek belgeler ile birlikte KYK’ya bildirerek Kredi-Burslarını almaya devam edebilecekler.

KYK üniversite değişikliği sonrasında alınan kredi-burs kesilir mi
KYK üniversite değişikliği sonrasında alınan kredi-burs kesilir mi

Üniversite Değişikliği Sonrasında KYK’dan Alınan Kredi-Burs Kesilir  mi?

Okumakta olduğu üniversiteyi değiştirme düşüncesinde olan bir çok öğrencinin ilk olarak endişe duyduğu konulardan biri ise; KYK’dan almakta olduğu Kredi-Bursun kesilip kesilmeyeceğidir. Bu konuda öğrencinin endişe etmesi gerekmemektedir.

Öğrencinin bağlı olduğu üniversiteden ilişiği kesilip, başka bir üniversiteye kayıt olduktan sonra KYK’dan aldığı Kredi-Burs kesilir. Kesilen Kredi-Bursun tekrar alınmaya devam edilmesi için yapılması gereken bir kaç şey vardır. Yazımızın devamında bahsettiğimiz adımları uygulayarak Kredi-Bursunuzu tekrar almaya başlayabilirsiniz.

Üniversite Değişikliği Sonrasında Kesilen Kredi-Burs Nasıl Geri Alınır?

Öğrencisi olduğunuz üniversiteden ilişiğinizi kesip başka bir üniversiteye kayıt olduktan sonra yapılması gereken tek şey üniversite değişikliği yaptığınızı bir dilekçe aracılığı ile KYK’ya bildirmektir. Dilekçenin yanında ise ek olarak şu belgeler istenmektedir;

 • Okuldan ayrıldığınız tarih ve saati gösteren belge
 • Okuldan başarılı bir şekilde ayrıldığınızı gösteren belge (geri ödemesiz burs için)
 • Yeni okulunuza kayıt olduğunuz tarih ve sınıfı gösteren belge

Sizler için hazırlamış olduğumuz KYK üniversite değişikliği dilekçesi örneğini kendi özel bilgilerinizle doldurduktan sonra listedeki 3 belge ile birlikte hazırlamış olduğunuz dilekçeyi KYK’ya teslim etmeniz yeterli olacaktır.

Üniversite Değişikliği Sonrasında Kredi-Bursu Geri Almak Ne Kadar Sürer?

Dilekçe ile birlikte yukarıda bahsetmiş olduğumuz ek belgeleri KYK Genel Müdürlüğü’ne gönderdikten sonra yaklaşık 2-3 gün içinde (duruma göre değişebilir) adınıza yeni bir hesap açılacaktır ve bu hesap üzerinden almış olduğunuz Kredi-Bursu almaya sorunsuz olarak devam edebileceksiniz. Şunu da bilmelisiniz ki Kredi-Bursunuzu tekrar almaya başladığınız güne kadar geçen süre içinde almamış olduğunuz Kredi-Burs daha sonradan verilmemektedir.

ÖSYM DİLEKÇE ÖRNEĞİ İNDİR

ÖSYM DİLEKÇE ÖRNEĞİ İNDİR

 

Öğrenci seçme ve yerleştirme merkezine hitaben yazılacak dilekçe örneğini yukarıdaki indir butonuna basarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Ösym Dilekçe örneği indir.

 

Genel Amaçlı Dilekçe Örneği İndir

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINA Bilkent / ANKARA

Aşağıda belirtmiş olduğum taleplerimle ilgili olarak gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.

DİKKAT:

1) Bilgilerde eksiklik ya da hata bulunan dilekçeler ile imzasız dilekçeler işleme konulmayacaktır.

2) Aşağıdaki durumlarda ise dilekçe yazılmayacak, bu değişiklik talepleri ön görülen süre içerisinde internet ortamında bizzat adayların kendileri tarafından gerçekleştirilecektir.

a- T.C. uyruklu adayların kimlik bilgilerinde değişiklik isteği (Önce MERNİS bilgilerinde değişiklik yaptırılmalıdır.) b- Resmi belge ibrazı gerektirmeyen öğrenim bilgilerinde değişiklik isteği

c- Sınava ilişkin bilgilerde değişiklik isteği d- İletişim bilgilerinde değişiklik isteği

 • Öğrenim bilgileri değişikliği dilekçe örneği,
 • Ösym doldurulmuş dilekçe örneği,
 • Ösym dilekçe nasıl yazılır
 • Ösym dilekçe adresi
 • Ösym dilekçe örneği 2014
 • Ösym dilekçe örneği word
 • Ösym kpss öğrenim bilgileri değişikliği dilekçe örneği
 • Ösym dilekçe örneği sınav dönemi
 • ÖSYM DİLEKÇE ÖRNEĞİ İNDİR üniversite sınav dönemi başvuru öğrenim bilgileri değişikliği örnek dilekçeler öğrenci dilekçe adresi nasıl yazılır .

Yatay Geçiş Dilekçe Örneği

Yatay Geçiş Dilekçe Örneği

Yatay Geçiş Nedir?

Yatay geçiş, kayıtlı olduğunuz yüksek öğretim kurumu ile aynı eğitim programlarını uygulayan başka bir yüksek öğretim kurumunun bir fakülte ya da bölümüne, yatay geçiş yapmak isteyen kişi belirlenen şartlara uygunsa, geçmektir ayrıca aynı yükseköğretim kurumunda, yüksek öğretim kurumunun belirlediği kurallar çerçevesinde farklı bir bölüme geçmektir. Yatay geçişi sadece Türkiye içerisinde değil aynı eğitim programlarını uygulayan yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarına da yapabilirsiniz. Yatay geçiş dilekçe örneği indir.

Yatay geçiş belirli şartlar altında gerçekleşir, bu şartların başlıcalarını YÖK, diğer özel şartları da geçiş yapmak istediğiniz yüksek öğretim kurumu belirler. Bu şartların en önemlisi tabi ki not ortalamasıdır. Geçiş yapmak istediğiniz yüksek öğretim kurumunun belirlediği şartlara uygun değilseniz, o yüksek öğretim kurumuna geçemezsiniz. Bu şartları yüksek öğretim kurumlarının internet sitelerinde, ilerleyen zamanlarda da sitemizde de bulabilirsiniz.

Yatay geçiş yapmak biraz sabır ve zahmet gerektiren bir iştir. Sizlere bu konularda yardımcı olarak bu zahmeti en azamiye indiririz umarım.

Başvuruda bulunacağınız yüksek öğretim kurumları yatay geçiş için belirli bir kontenjan açıklar ve bu kontenjanlar genellikle 2 ya da 3 kişi olur. Bundan dolayı şartları sağlayan herkes yatay geçiş yapmayı düşündüğü yüksek öğretim kurumuna geçemez. Bunu ÖSS sınavındaki yerleştirmeye benzetebiliriz, geçen seneki puana göre girmek istediğiniz okula girebiliyorsunuz ancak puanı sizden daha yüksek birisi o okulu tercih ederse siz giremezsiniz. Yani şartlara ne kadar çok uygunluk sağlarsanız ve not ortalamanız ne kadar iyi olursa yatay geçiş yapma ihtimaliniz de o kadar artar.

Yatay geçiş başvuruları ne zaman yapılıyor?

Başvurunuzu yarıyıl ve yaz tatilinde üniversitelerin internet sitelerinde ilan edilmiş en son tarihe kadar yapabilirsiniz.

Birinci sınıfın ilk döneminin sonunda yatay geçiş yapabilir miyim?

Çoğu üniversite ilk dönemin sonunda yatay geçişi kabul ediyor ancak bazı üniversiteler dönem arası yatay geçişi kabul etmiyorlar.

Yatay geçiş kontenjanlarını nasıl öğrenebilirim?

Yatay geçiş kontenjanları, belirli bir dönemde üniversitelerin internet sitelerinde ilan edilir ayrıca başvurmak istediğiniz üniversitenin öğrenci işlerini arayarak da öğrenebilirsiniz.

Yatay geçiş için not ortalamam kaç olmalıdır?

İstenilen not ortalaması üniversitelere göre değişmektedir ancak en az 2.0 olmalıdır. Ne kadar yüksek olursa geçiş şansınız da o kadar yüksektir.

En fazla kaç üniversiteye yatay geçiş için başvurabilirim?

İstediğiniz kadar üniversiteye yatay geçiş için başvurabilirsiniz.

Kaç kere yatay geçiş başvuru hakkım vardır?

Her zaman bu hakka sahipsiniz, her sene başvurabilirsiniz ancak son sınıftaysanız başvuramazsınız.

Özel (Vakıf) üniversitede okuyorum, yatay geçiş için başvuru yapabilir miyim?

Yapabilirsiniz, bu konuda herhangi bir engelleme bulunmuyor.

Başka bir bölüme yatay geçiş ile geçebilir miyim?

Aynı yüksek öğretim kurumunda olursanız ve istenen koşullar sağlanabiliniyorsa çok rahat bir şekilde geçebilirsiniz ancak başka yüksek öğretim kurumunda başka bir bölüme geçmeniz biraz zordur.

Okuduğum üniversitede Ön lisans ( Hazırlık) koşulu yoktu, ancak başvuracağım üniversitede var, geçiş yapamayacak mıyım?

Geçiş yapabilirsiniz ancak, başvuracağınız üniversitenin belirli tarihlerde yaptığı yeterlilik sınavına girip başarmış olmanız gerekli ya da TOEFL (Test of English as a Foreign Language – Yabancı Dil olarak İngilizce Sınavı) gibi sınavlarda okulun belirlediği puanı almış olmanız gereklidir.

Sizce hangi üniversitelere başvurmalıyım?

Bulunduğunuz üniversitedeki bölümün taban puanının 15 puan üstü ve 15 puan altı olan üniversitelere başvurursanız daha sağlıklı bir sonuç alabilirsiniz.

Torpil varmış bu işte doğru mu?

Yatay geçiş yapmak için torpil lazımmış gibi kulaktan dolma bilgiler ile hareket etmeyin, eğer not ortalamanız iyi ve şartları yerine getirebiliyorsanız yatay geçişiniz gerçekleşir, yatay geçiş başvurularının üniversite hocalarından oluşmuş büyük bir kurul tarafından gerçekleştiğini unutmayalım.

Yatay geçiş yaptım, Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurtlarında kalıyordum ve burs ya da öğrenim kredisi alıyordum, geçiş yaptım diye bunlar kesilecek mi?

Hayır, kesilmez ancak Kredi ve Yurtlar Kurumuna bir dilekçe yazarak durumu bildirmeniz gerekmektedir. Okuldan yatay geçiş yaptığınıza dair aldığınız belge ile Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurtlarına başvurduğunuzda sizi asil olarak yerleştireceklerdir.

Sonuç ösym

 • Kurumlar arası yatay geçiş dilekçe örneği,
 • Erciyes üniversitesi yatay geçiş dilekçe örneği,
 • Yatay geçiş nasıl yapılır,
 • Selçuk üniversitesi yatay geçiş dilekçe örneği,
 • Yatay geçiş şartları,
 • Yatay geçiş dilekçe örneği 2015,
 • Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş dilekçe örneği,
 • Kocaeli üniversitesi yatay geçiş dilekçe örneği
 • Yatay Geçiş Dilekçe Örneği indir örnek dilekçeler Kurumlar arası Erciyes selçuk kocaeli üniversitesi şartları nasıl yapılır doc pdf örnekler
 • İstanbul üniversitesi yatay geçiş şartları.
 • Yatay geçiş Şartları Nedir istanbul üniversitesi nasıl yapılır yök tarihleri akdeniz üniversitesi istanbul üniversitesi sonuçları
 • Ege üniversitesi kocaeli üniversitesi yönetmeliği ankara üniversitesi kontenjanları yıldız teknik üniversitesi sonuçları
 • Yatay geçiş için dilekçe örneği indir gazi üniversitesi uludağ üniversitesi itü sakarya üniversitesi omü istanbul üniversitesi şartları

Bütünleme sınavı dilekçe örneği

Üniversite bütünleme sınavı dilekçe örneği

Bütünleme sınavına girebilmek için örnek boş dilekçe

Bütünleme sınavı dilekçe örneği

T.C.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

 

 

Öğrencinin Adı Soyadı
Numarası
Ana Bilim / Bilim Dalı
Başvuru Tarihi
 

 

20.…/20…. Eğitim öğretim yılı …………… yarıyılı ara sınavlarında raporlu olmam nedeniyle aşağıda belirttiğim derslerin sınavlarına  giremedim. Telafi sınavlarına girmek istiyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim.

 

 

Adres :

 

                                                                                                                                                             Tarih

 

  Telefon :                                                                                                                                            İmza

 

 

TELAFİ SINAVLARINA GİRMEK İSTEĞİDİM DERSLER

Dersin Kodu Dersin Adı

 

Ekler:

1- Sağlık Raporu

Üniversite kayıt dondurma dilekçesi örneği

Üniversite kayıt dondurma dilekçesi örneği

İlk aşamada kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, üniversiteye mazeret belirten bir dilekçe yazmak gerekiyor. Yoksulluk insanların yoksulluk üniversite kağıdı çıkarırken üniversiteye ulaşım için yeterli iken, onları kesmek zorunda çünkü. Dilekçesine ek olarak bahane kanıtlayan bir belgeye ek olmalıdır. Işlemden sonra 7 günlük süre içinde belgeler Bu dokümantasyon süreci üniversite sınavına gönderilir. Eğer isteğiniz Üniversite tarafından onaylanan donma varsa gerçekleşmiştir. Ancak, durumda size uymaz nerede ve gerekçesiyle kabul veya bu yıl üniversite terk etmek zorunda olmadığını kaydınızı dondurmak için devam edemiyor. Bu nedenle, bu bahane belgelenmiş ve önemli edilebilir bir şey olmalı. Genellik üniversiteler insanların kayıt yoksulluk dondurma kağıdı iletir izin verir. Donma kabul kayıtları Çok düşük olasılık. Bununla birlikte, bu koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir.
Üniversite kayıt dondurma dilekçe örneği indir.